עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה 2016005 03.07.2016 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016004 05.06.2016 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016003 03.04.2016 מן המניין כניסה
4 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016002 28.02.2016 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ועדת משנה 2015006 22.11.2015 מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ועדת משנה 20150004 28.06.2015 מן המניין כניסה
7 פרוטוקול ועדת משנה 2015003 18.05.2015 מן המניין כניסה
8 פרוטוקול ועדת משנה 2015002 30.03.2015 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ועדת משנה 2015001 24.02.2015 מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ועדת משנה 20140005 30.11.2014 מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ועדת משנה 20140004 31.08.2014 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ועדת משנה 20140003 07.07.2014 מן המניין כניסה
13 ישיבה מספר 2014002 04.05.2014 מן המניין כניסה
14 ישיבה מספר 2014001 05.02.2014 מן המניין כניסה
15 ישיבה מספר 2013006 12.12.2013 מן המניין כניסה
16 ישיבה מספר 2013004 28.10.2013 מן המניין כניסה
17 ישיבה מספר 2013005 27.10.2013 מן המניין כניסה
18 ישיבה מספר 2013003 30.05.2013 מן המניין כניסה
19 ישיבה מספר 2013002 10.03.2013 מן המניין כניסה
20 ישיבה מספר 2013001 07.02.2013 מן המניין כניסה
21 ישיבה מספר 2012005 19.12.2012 מן המניין כניסה
22 ישיבה מספר 2012004 18.10.2012 מן המניין כניסה
23 ישיבה מספר 2012003 26.07.2012 מן המניין כניסה
24 ישיבה מספר 2012002 02.04.2012 מן המניין כניסה
25 ישיבה מספר 2012001 25.01.2012 מן המניין כניסה
26 ישיבה מספר 2011008 14.11.2011 מן המניין כניסה
27 ישיבה מספר 2011007 25.09.2011 מן המניין כניסה
28 ישיבה מספר 2011006 04.09.2011 מן המניין כניסה
29 ישיבה מספר 2011005 18.07.2011 מן המניין כניסה
30 ישיבה מספר 2011004 26.05.2011 מן המניין כניסה
31 ישיבה מספר 2011003 04.05.2011 מן המניין כניסה
32 ישיבה מספר 2011002 07.03.2011 מן המניין כניסה
33 ישיבה מספר 2011001 02.01.2011 מן המניין כניסה
34 ישיבה מספר 2010006 22.11.2010 מן המניין כניסה
35 ישיבה מספר 2010005 14.10.2010 מן המניין כניסה
36 ישיבה מספר 2010004 06.09.2010 מן המניין כניסה
37 ישיבה מספר 2010002 05.09.2010 מן המניין כניסה
38 ישיבה מספר 2010003 25.07.2010 מן המניין כניסה