עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 24 01.01.2017 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 23 10.08.2016 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22 22.06.2016 מן המניין כניסה
4 ישיבת מליאה מס 21 17.04.2016 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20 05.04.2016 שלא מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ישיבת מליאה מס 19 28.02.2016 מן המניין כניסה
7 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 17 05.01.2016 מן המניין כניסה
8 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18 05.01.2016 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס 16 08.11.2015 מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 15 06.09.2015 מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 14 27.07.2015 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 13 22.06.2015 מן המניין כניסה
13 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12 10.05.2015 מן המניין כניסה
14 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 11 26.03.2015 מן המניין כניסה
15 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10 09.02.2015 מן המניין כניסה
16 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9 29.12.2014 מן המניין כניסה
17 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 28.12.2014 מן המניין כניסה
18 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7 23.10.2014 מן המניין כניסה
19 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 21.09.2014 מן המניין כניסה
20 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5 18.08.2014 מן המניין כניסה
21 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4 24.06.2014 מן המניין כניסה
22 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 09.04.2014 מן המניין כניסה
23 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 22.02.2014 מן המניין כניסה
24 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 09.01.2014 מן המניין כניסה
25 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 25 01.01.1970 מן המניין כניסה
26 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26 01.01.1970 מן המניין כניסה
27 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 27 01.01.1970 מן המניין כניסה