עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 23 10.08.2016 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה 2016005 03.07.2016 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22 22.06.2016 מן המניין כניסה
4 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22 22.06.2016 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016004 05.06.2016 מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160004 23.05.2016 מן המניין כניסה
7 ישיבת מליאה מס 21 17.04.2016 מן המניין כניסה
8 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160003 13.04.2016 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20 05.04.2016 שלא מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016003 03.04.2016 מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160002 27.03.2016 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016002 28.02.2016 מן המניין כניסה
13 פרוטוקול ישיבת מליאה מס 19 28.02.2016 מן המניין כניסה
14 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160001 07.02.2016 מן המניין כניסה
15 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 17 05.01.2016 מן המניין כניסה
16 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18 05.01.2016 מן המניין כניסה