עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150008 29.12.2015 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול ועדת משנה 2015006 22.11.2015 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150007 15.11.2015 מן המניין כניסה
4 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס 16 08.11.2015 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ועדת רישוי 20150006 22.10.2015 מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150006 22.10.2015 מן המניין כניסה
7 פרוטוקול ועדת רישוי 20150005 20.10.2015 מן המניין כניסה
8 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 15 06.09.2015 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ועדת רישוי 20150004 31.08.2015 מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150004 31.08.2015 מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 14 27.07.2015 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ועדת רישוי 20150003 14.07.2015 מן המניין כניסה
13 פרוטוקול ועדת משנה 20150004 28.06.2015 מן המניין כניסה
14 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 13 22.06.2015 מן המניין כניסה
15 פרוטוקול ועדת רישוי 20150002 27.05.2015 מן המניין כניסה
16 פרוטוקול ועדת משנה 2015005 27.05.2015 מן המניין כניסה
17 פרוטוקול ועדת משנה 2015003 18.05.2015 מן המניין כניסה
18 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12 10.05.2015 מן המניין כניסה
19 פרוטוקול ישיבת רישוי 20150001 07.05.2015 מן המניין כניסה
20 פרוטוקול ועדת משנה 2015002 30.03.2015 מן המניין כניסה
21 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 11 26.03.2015 מן המניין כניסה
22 פרוטוקול ועדת משנה 2015001 24.02.2015 מן המניין כניסה
23 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10 09.02.2015 מן המניין כניסה