עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול ועדת רישוי 20140007 31.12.2014 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9 29.12.2014 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 28.12.2014 מן המניין כניסה
4 פרוטוקול ועדת משנה 20140005 30.11.2014 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7 23.10.2014 מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ועדת רישוי 20140006 19.10.2014 מן המניין כניסה
7 פרוטוקול ועדת רישוי 20140005 01.10.2014 מן המניין כניסה
8 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 21.09.2014 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ועדת משנה 20140004 31.08.2014 מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5 18.08.2014 מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ועדת רישוי 20140004 20.07.2014 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ועדת משנה 20140003 07.07.2014 מן המניין כניסה
13 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4 24.06.2014 מן המניין כניסה
14 פרוטוקול ועדת רישוי 20140003 01.06.2014 מן המניין כניסה
15 ישיבה מספר 2014002 04.05.2014 מן המניין כניסה
16 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 09.04.2014 מן המניין כניסה
17 ישיבה מספר 20140002 17.03.2014 מן המניין כניסה
18 ישיבה מספר 20140001 27.02.2014 מן המניין כניסה
19 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 22.02.2014 מן המניין כניסה
20 ישיבה מספר 2014001 05.02.2014 מן המניין כניסה
21 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 09.01.2014 מן המניין כניסה