עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 ישיבה מספר 20130008 31.12.2013 מן המניין כניסה
2 ישיבה מספר 2013006 12.12.2013 מן המניין כניסה
3 ישיבה מספר 20130007 21.11.2013 מן המניין כניסה
4 ישיבה מספר 2013004 28.10.2013 מן המניין כניסה
5 ישיבה מספר 2013005 27.10.2013 מן המניין כניסה
6 ישיבה מספר 20130006 01.09.2013 מן המניין כניסה
7 ישיבה מספר 20130005 18.08.2013 מן המניין כניסה
8 ישיבה מספר 20130004 27.06.2013 מן המניין כניסה
9 ישיבה מספר 2013003 30.05.2013 מן המניין כניסה
10 ישיבה מספר 20130003 07.05.2013 מן המניין כניסה
11 ישיבה מספר 20130002 17.03.2013 מן המניין כניסה
12 ישיבה מספר 2013002 10.03.2013 מן המניין כניסה
13 ישיבה מספר 20130001 28.02.2013 מן המניין כניסה
14 ישיבה מספר 2013001 07.02.2013 מן המניין כניסה
15 ישיבה מספר 20120010 03.01.2013 מן המניין כניסה