עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 ישיבה מספר 2012005 19.12.2012 מן המניין כניסה
2 ישיבה מספר 20120009 29.11.2012 מן המניין כניסה
3 ישיבה מספר 20120008 13.11.2012 מן המניין כניסה
4 ישיבה מספר 2012004 18.10.2012 מן המניין כניסה
5 ישיבה מספר 20120007 06.09.2012 מן המניין כניסה
6 ישיבה מספר 2012003 26.07.2012 מן המניין כניסה
7 ישיבה מספר 20120006 02.07.2012 מן המניין כניסה
8 ישיבה מספר 20120005 10.06.2012 מן המניין כניסה
9 ישיבה מספר 20120004 06.06.2012 מן המניין כניסה
10 ישיבה מספר 20120003 07.05.2012 מן המניין כניסה
11 ישיבה מספר 2012002 02.04.2012 מן המניין כניסה
12 ישיבה מספר 20120002 11.03.2012 מן המניין כניסה
13 ישיבת מספר 20120001 04.02.2012 מן המניין כניסה
14 ישיבה מספר 2012001 25.01.2012 מן המניין כניסה