עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 ישיבה מספר 20110012 28.12.2011 מן המניין כניסה
2 ישיבה מספר 20110011 27.11.2011 מן המניין כניסה
3 ישיבה מספר 2011008 14.11.2011 מן המניין כניסה
4 ישיבה מספר 2011007 25.09.2011 מן המניין כניסה
5 ישיבה מספר 20110010 15.09.2011 מן המניין כניסה
6 ישיבה מספר 2011006 04.09.2011 מן המניין כניסה
7 ישיבה מספר 20110009 18.08.2011 מן המניין כניסה
8 ישיבה מספר 20110008 29.07.2011 מן המניין כניסה
9 ישיבה מספר 2011005 18.07.2011 מן המניין כניסה
10 ישיבה מספר 20110007 09.06.2011 מן המניין כניסה
11 ישיבה מספר 2011004 26.05.2011 מן המניין כניסה
12 ישיבה מספר 20110006 15.05.2011 מן המניין כניסה
13 ישיבה מספר 2011003 04.05.2011 מן המניין כניסה
14 ישיבה מספר 2011003 04.05.2011 מן המניין כניסה
15 ישיבה מספר 20110005 29.03.2011 מן המניין כניסה
16 ישיבה מספר 2011002 07.03.2011 מן המניין כניסה
17 ישיבה מספר 20110004 28.02.2011 מן המניין כניסה
18 ישיבה מספר 20110003 06.02.2011 מן המניין כניסה
19 ישיבה מספר 20110002 23.01.2011 מן המניין כניסה
20 ישיבה מספר 20110001 09.01.2011 מן המניין כניסה
21 ישיבה מספר 2011001 02.01.2011 מן המניין כניסה