עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

פרוטוקולים


# מס' ישיבה תאריך סוג פרוטוקול הקלטת ישיבה
1 פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 24 01.01.2017 מן המניין כניסה
2 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 23 10.08.2016 מן המניין כניסה
3 פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה 2016005 03.07.2016 מן המניין כניסה
4 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22 22.06.2016 מן המניין כניסה
5 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 22 22.06.2016 מן המניין כניסה
6 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016004 05.06.2016 מן המניין כניסה
7 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160004 23.05.2016 מן המניין כניסה
8 ישיבת מליאה מס 21 17.04.2016 מן המניין כניסה
9 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160003 13.04.2016 מן המניין כניסה
10 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20 05.04.2016 שלא מן המניין כניסה
11 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016003 03.04.2016 מן המניין כניסה
12 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160002 27.03.2016 מן המניין כניסה
13 פרוטוקול ישיבת ועדת משנה 2016002 28.02.2016 מן המניין כניסה
14 פרוטוקול ישיבת מליאה מס 19 28.02.2016 מן המניין כניסה
15 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20160001 07.02.2016 מן המניין כניסה
16 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 17 05.01.2016 מן המניין כניסה
17 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 18 05.01.2016 מן המניין כניסה
18 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150008 29.12.2015 מן המניין כניסה
19 פרוטוקול ועדת משנה 2015006 22.11.2015 מן המניין כניסה
20 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150007 15.11.2015 מן המניין כניסה
21 פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס 16 08.11.2015 מן המניין כניסה
22 פרוטוקול ועדת רישוי 20150006 22.10.2015 מן המניין כניסה
23 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150006 22.10.2015 מן המניין כניסה
24 פרוטוקול ועדת רישוי 20150005 20.10.2015 מן המניין כניסה
25 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 15 06.09.2015 מן המניין כניסה
26 פרוטוקול ועדת רישוי 20150004 31.08.2015 מן המניין כניסה
27 פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 20150004 31.08.2015 מן המניין כניסה
28 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 14 27.07.2015 מן המניין כניסה
29 פרוטוקול ועדת רישוי 20150003 14.07.2015 מן המניין כניסה
30 פרוטוקול ועדת משנה 20150004 28.06.2015 מן המניין כניסה
31 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 13 22.06.2015 מן המניין כניסה
32 פרוטוקול ועדת רישוי 20150002 27.05.2015 מן המניין כניסה
33 פרוטוקול ועדת משנה 2015005 27.05.2015 מן המניין כניסה
34 פרוטוקול ועדת משנה 2015003 18.05.2015 מן המניין כניסה
35 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 12 10.05.2015 מן המניין כניסה
36 פרוטוקול ישיבת רישוי 20150001 07.05.2015 מן המניין כניסה
37 פרוטוקול ועדת משנה 2015002 30.03.2015 מן המניין כניסה
38 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 11 26.03.2015 מן המניין כניסה
39 פרוטוקול ועדת משנה 2015001 24.02.2015 מן המניין כניסה
40 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10 09.02.2015 מן המניין כניסה
41 פרוטוקול ועדת רישוי 20140007 31.12.2014 מן המניין כניסה
42 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9 29.12.2014 מן המניין כניסה
43 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 28.12.2014 מן המניין כניסה
44 פרוטוקול ועדת משנה 20140005 30.11.2014 מן המניין כניסה
45 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7 23.10.2014 מן המניין כניסה
46 פרוטוקול ועדת רישוי 20140006 19.10.2014 מן המניין כניסה
47 פרוטוקול ועדת רישוי 20140005 01.10.2014 מן המניין כניסה
48 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 21.09.2014 מן המניין כניסה
49 פרוטוקול ועדת משנה 20140004 31.08.2014 מן המניין כניסה
50 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5 18.08.2014 מן המניין כניסה
51 פרוטוקול ועדת רישוי 20140004 20.07.2014 מן המניין כניסה
52 פרוטוקול ועדת משנה 20140003 07.07.2014 מן המניין כניסה
53 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 4 24.06.2014 מן המניין כניסה
54 פרוטוקול ועדת רישוי 20140003 01.06.2014 מן המניין כניסה
55 ישיבה מספר 2014002 04.05.2014 מן המניין כניסה
56 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3 09.04.2014 מן המניין כניסה
57 ישיבה מספר 20140002 17.03.2014 מן המניין כניסה
58 ישיבה מספר 20140001 27.02.2014 מן המניין כניסה
59 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2 22.02.2014 מן המניין כניסה
60 ישיבה מספר 2014001 05.02.2014 מן המניין כניסה
61 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 09.01.2014 מן המניין כניסה
62 ישיבה מספר 20130008 31.12.2013 מן המניין כניסה
63 ישיבה מספר 2013006 12.12.2013 מן המניין כניסה
64 ישיבה מספר 20130007 21.11.2013 מן המניין כניסה
65 ישיבה מספר 2013004 28.10.2013 מן המניין כניסה
66 ישיבה מספר 2013005 27.10.2013 מן המניין כניסה
67 ישיבה מספר 20130006 01.09.2013 מן המניין כניסה
68 ישיבה מספר 20130005 18.08.2013 מן המניין כניסה
69 ישיבה מספר 20130004 27.06.2013 מן המניין כניסה
70 ישיבה מספר 2013003 30.05.2013 מן המניין כניסה
71 ישיבה מספר 20130003 07.05.2013 מן המניין כניסה
72 ישיבה מספר 20130002 17.03.2013 מן המניין כניסה
73 ישיבה מספר 2013002 10.03.2013 מן המניין כניסה
74 ישיבה מספר 20130001 28.02.2013 מן המניין כניסה
75 ישיבה מספר 2013001 07.02.2013 מן המניין כניסה
76 ישיבה מספר 20120010 03.01.2013 מן המניין כניסה
77 ישיבה מספר 2012005 19.12.2012 מן המניין כניסה
78 ישיבה מספר 20120009 29.11.2012 מן המניין כניסה
79 ישיבה מספר 20120008 13.11.2012 מן המניין כניסה
80 ישיבה מספר 2012004 18.10.2012 מן המניין כניסה
81 ישיבה מספר 20120007 06.09.2012 מן המניין כניסה
82 ישיבה מספר 2012003 26.07.2012 מן המניין כניסה
83 ישיבה מספר 20120006 02.07.2012 מן המניין כניסה
84 ישיבה מספר 20120005 10.06.2012 מן המניין כניסה
85 ישיבה מספר 20120004 06.06.2012 מן המניין כניסה
86 ישיבה מספר 20120003 07.05.2012 מן המניין כניסה
87 ישיבה מספר 2012002 02.04.2012 מן המניין כניסה
88 ישיבה מספר 20120002 11.03.2012 מן המניין כניסה
89 ישיבת מספר 20120001 04.02.2012 מן המניין כניסה
90 ישיבה מספר 2012001 25.01.2012 מן המניין כניסה
91 ישיבה מספר 20110012 28.12.2011 מן המניין כניסה
92 ישיבה מספר 20110011 27.11.2011 מן המניין כניסה
93 ישיבה מספר 2011008 14.11.2011 מן המניין כניסה
94 ישיבה מספר 2011007 25.09.2011 מן המניין כניסה
95 ישיבה מספר 20110010 15.09.2011 מן המניין כניסה
96 ישיבה מספר 2011006 04.09.2011 מן המניין כניסה
97 ישיבה מספר 20110009 18.08.2011 מן המניין כניסה
98 ישיבה מספר 20110008 29.07.2011 מן המניין כניסה
99 ישיבה מספר 2011005 18.07.2011 מן המניין כניסה
100 ישיבה מספר 20110007 09.06.2011 מן המניין כניסה
101 ישיבה מספר 2011004 26.05.2011 מן המניין כניסה
102 ישיבה מספר 20110006 15.05.2011 מן המניין כניסה
103 ישיבה מספר 2011003 04.05.2011 מן המניין כניסה
104 ישיבה מספר 2011003 04.05.2011 מן המניין כניסה
105 ישיבה מספר 20110005 29.03.2011 מן המניין כניסה
106 ישיבה מספר 2011002 07.03.2011 מן המניין כניסה
107 ישיבה מספר 20110004 28.02.2011 מן המניין כניסה
108 ישיבה מספר 20110003 06.02.2011 מן המניין כניסה
109 ישיבה מספר 20110002 23.01.2011 מן המניין כניסה
110 ישיבה מספר 20110001 09.01.2011 מן המניין כניסה
111 ישיבה מספר 2011001 02.01.2011 מן המניין כניסה
112 ישיבה מספר 20100023 26.12.2010 מן המניין כניסה
113 ישיבה מספר 20100022 05.12.2010 מן המניין כניסה
114 ישיבה מספר 2010006 22.11.2010 מן המניין כניסה
115 ישיבה מספר 20100021 14.11.2010 מן המניין כניסה
116 ישיבה מספר 20100020 07.11.2010 מן המניין כניסה
117 ישיבה מספר 2010005 14.10.2010 מן המניין כניסה
118 ישיבה מספר 20100019 10.10.2010 מן המניין כניסה
119 ישיבה מספר 20100018 03.10.2010 מן המניין כניסה
120 ישיבה מספר 20100017 19.09.2010 מן המניין כניסה
121 ישיבה מספר 2010004 06.09.2010 מן המניין כניסה
122 ישיבה מספר 2010002 05.09.2010 מן המניין כניסה
123 ישיבה מספר 20100016 24.08.2010 מן המניין כניסה
124 ישיבה מספר 20100015 08.08.2010 מן המניין כניסה
125 ישיבת מספר 20100014 01.08.2010 מן המניין כניסה
126 ישיבה מספר 2010003 25.07.2010 מן המניין כניסה
127 ישיבה מספר 20100013 19.07.2010 מן המניין כניסה
128 ישיבה מספר 20100012 04.07.2010 מן המניין כניסה
129 ישיבה מספר 20100011 13.06.2010 מן המניין כניסה
130 ישיבה מספר 20100010 06.06.2010 מן המניין כניסה
131 ישיבה מספר 20100009 23.05.2010 מן המניין כניסה
132 ישיבה מספר 20100008 16.05.2010 מן המניין כניסה
133 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 25 01.01.1970 מן המניין כניסה
134 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26 01.01.1970 מן המניין כניסה
135 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 27 01.01.1970 מן המניין כניסה
136 פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 28 01.01.1970 מן המניין כניסה