עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

צו המיסים 2017

תאריך: 26/12/2016
תוכן:

דברי הסבר להצעת צו המיסים 2017