עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

עדכון חשוב: מכרז להקמת שלב ג'- ד' ביה"ס תורת משה במושב חמד

תאריך: 17/04/2016
תוכן:

 

לתשומת לבכם,

 

  •        מועד אחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 8/5/16 עד השעה 13:00 (בתיבת המכרזים שממוקמת בלשכת מנכ"ל המועצה).

 

  •        מועד אחרון לרכישת מסמכי המכרז נדחה לתאריך 8/5/16 עד השעה 12:00.

 

(מכירת מסמכי המכרז תבוצע באגף המוניציפאלי בימים א'-ה' בין השעות 9:00 עד 12:00

 

בין התאריכים 22/4 עד 29/4 (חג הפסח) - בניין המועצה יהיה סגור ולא יהיה ניתן לרכוש את מסמכי המכרז).

 

  •        מועד אחרון לשאלות הבהרה נדחה לתאריך 19/4/16 (באמצעות דואר אלקטרוני erezs@emek-lod.org.il )

 

הודעה נמסרה לכל הקבלנים שהשתתפו בסיור.

 

 

מכרז להקמת שלב ג'-ד' ביה"ס "תורת משה" במושב חמד

 

מכרז מס' 2016003

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2016003 להקמת שלב ג'-ד' ביה"ס תורת משה  במושב חמד (להלן: "המכרז").

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 2,000 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 7/4/16 ועד ליום 16416  בין השעות 9:00-12:00.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, אצל מנכ"ל הרשות וזאת בתיאום מראש בטלפון:

073-2230666/7

 

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 20/4/16 בשעה 13:00.

 

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 11.4.16 בשעה 12:00 במשרדי המועצה בכפר חב"ד.

 

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

     בברכה,

                                                                                                                                    דוד יפרח

                                                                                                                                  ראש המועצה

לצפייה בפרטי המכרז לחץ כאן