עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

הודעה לתושבים: הוועדה לתכנון ובנייה

תאריך: 19/03/2015
תוכן:

הוועדה לתכנון ובנייה תהיה סגורה בין התאריכים 8.3-16.3.