עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

מועצה אזורית עמק לוד מפרסמת בזאת הצעה להצטרף למאגר ספקים מטעם הרשות.

תאריך: 26/12/2016
תוכן:

 

לרשימת הספקים הנדרשים לחץ כאן

 

לטופס בקשה להצטרפות לחץ כאן 

 

את הטפסים החתומים יש לשלוח לאגף המוניציפאלי בפקס: 03-9604372