עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

דרוש/ה רכז/ת  צהרונים למועצה האזורית עמק לוד

תאריך: 09/08/2017
תוכן:

 

דרוש/ה רכז/ת  צהרונים למועצה האזורית עמק לוד

 

לטובת הפעלת מערך הצהרונים של המועצה האזורית עמק לוד במסגרת תכנית "ניצנים" של משרד החינוך

תגייס המועצה רכז/ת  לתכלול וגיבוש הפעילות המנהלית והחינוכית של מערך צהרוני המועצה.

 

תנאי סף למילוי התפקיד:

א. בעל/ת תואר אקדמי בחינוך.
ב. בעל/ת תעודת הוראה.
ג. ניסיון מקצועי בהוראת הגיל הרך של 3 שנים לפחות
ד. ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות- יתרון.

 

פרטים נוספים וטפסי מועמדות ניתן להוריד מאתר המועצה בכתובת : http://emek-lod.org.il/bids/  

על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את המסמכים הנדרשים באופן מסודר וקריא, לא יאוחר מיום 17/08/2017 בשעה 15:00, באמצעות בדוא"ל rivka@emek-lod.org.il 
 מועמדים/ות שלא יגישו את כל המסמכים הנדרשים במלואם ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תפסל על הסף.
 

שאלות והבהרות נוספות ניתן להפנות לדוא"לrivka@emek-lod.org.il