עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

דברי הסבר לצו המיסים 2018

תאריך: 13/06/2017
תוכן:

 

דברי הסבר לצו המיסים 2018