עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

הגשת בקשת פטור מארנונה למוסדות מתנדבים לשירות הציבור פתוחה עד ה-1.4.2017

תאריך: 01/05/2017
תוכן:

 

המועצה האזורית עמק לוד מפרסמת כי מוסדות שרואים עצמם כמתנדבים לשירות הציבור יכולים לקבל פטור מארנונה בתנאים הבאים:

 

על מנת לקבוע מיהו "מוסד מתנדב לשירות הציבור" גובשה רשימת קריטריונים בהם חייב לעמוד מוסד המבקש את הפטור.

 

על מנת לקבל פטור, על המוסד למלא טופס בקשה ולהגישה לרשות המקומית בה הוא פועל.

 

יש לציין, כי המועד האחרון להגשת הבקשה לפטור לשנת 2017 הוא ה-1.4.2017 הראשונה אשר בגינה מוגשת הבקשה לפטור.
הרשות המקומית תמליץ לממונה על המחוז, לאחר בחינת הבקשה ובהתאם לקריטריונים על מתן הפטור המבוקש או על דחית הבקשה .
הסמכות האם ליתן את הפטור היא של הממונה על המחוז בהסתמך על הקריטריונים והמלצת הרשות המקומית.
תוקף הפטור הוא למשך 3 שנים [כאשר בשנה השנייה והשלישית יהיה על המוסד למסור תצהיר לפיו –מטרותיו , תחומי פעילותו ופעילותו הכלכלית לא השתנו].

 

לפרטים טכנים ונוספים אפשר להסתכל בקובץ הנ"ל.

 

להלן קישור לאתר משרד הפנים בו ניתן למצוא את הקריטריונים, הטפסים וחוזרי המנכ"ל בנדון.