עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן
  • עמק לוד
  • ארכיון חדשות
  • מכרז ביצוע עבודות תחזוקת מערכות חשמל וביצוע עבדות חשמל בהיקפים קטנים ברחבי המועצה האזורית עמק לוד

מכרז ביצוע עבודות תחזוקת מערכות חשמל וביצוע עבדות חשמל בהיקפים קטנים ברחבי המועצה האזורית עמק לוד

תאריך: 07/07/2016
תוכן:

 

 

 

מכרז ביצוע עבודות תחזוקת מערכות חשמל וביצוע עבדות חשמל בהיקפים קטנים ברחבי המועצה האזורית עמק לוד

 

מכרז מס' 2016 \ 12

 

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 2016 \ 12 מכרז ביצוע עבודות תחזוקת מערכות חשמל וביצוע עבדות חשמל בהיקפים קטנים ברחבי המועצה האזורית עמק לוד (להלן: "המכרז").

 

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

 

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 7.7.16  ועד ליום 24.7.16 בין השעות 9:00-12:00.

 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, באגף המוניציפאלי וזאת בתיאום מראש בטלפון :

0732230667

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 24.7.16  בשעה 13:00.

 

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 13.7.16 בשעה 10:00 במשרדי המועצה האזורית עמק לוד הממוקמים בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

 בברכה,

 

                                                                                                                            דוד יפרח

                                                                                                                           ראש המועצה

 

 

לצפייה בפרטי המכרז לחצו כאן