עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

סדר יום לישיבת ועדת משנה

תאריך: 24/11/2016
תוכן:

 

ישיבה מספר: 2016005 ביום ראשון תאריך 16/07/03 כ"ז סיון, תשע"ו בשעה 30:16 

 

להורדת קובץ המידע לחצו כאן