עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

טפסים


חיפוש וסינון:
לפי שם הקובץ:
לפי קטגוריה:
לפי סוג קובץ:
  שם הטופס קטגוריה
pdf נוהל פטור מתשלום אגרה לכלב שאינו מעוקר .pdf שירותים וטרינרים
pdf בקשה לאישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון - טופס 2.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות להגשת תבע.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר בהרחבות בישוביםבנחלות.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר למערכת פוטו וולטאית לשימוש עצמי.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר למבנים חקלאיים בישובים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר לתוספות בניה ב הרחבות נחלות משק עזר בתים מקצועיים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf הצהרה על כמות פסולת.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf דרישות לפתיחת תיק בנין בקשה להיתר לפ.ל.ח בנחלות.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf הקמת ממדים בהליך מקוצר.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
jpg התחיבות להריסה.jpg ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf נוסח פירסום.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf שאלון סביבתי.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf חוברת דיווחים לטופס 4.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט להגדיל מקלט קיים.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf אישורים הנדרשים להנחה בארנונה לשנת 2014.pdf גבייה
pdf טופס הוק ארנונה וביוב.pdf גבייה
pdf טופס הוק שכלמ והסעות.pdf גבייה
pdf קבלת הנחה כללית לבניין חדש, לבניין ריק - טופס מס 3.pdf גבייה
pdf טופס הוראת קבע ארנונה.pdf גבייה
pdf קבלת הנחה כללית לדירת מגורים - טופס מס 1.pdf גבייה
pdf קבלת הנחה כללית לדירת מגורים - לנזקק - טופס מס 2.pdf גבייה
doc טופס הצטרפות למערך ההתנדבות.doc רווחה
doc טופס ביטוח למתנדב.doc רווחה
pdf המדריך לאזרח הוותיק זכויות הטבות ומידע.pdf רווחה
pdf דרישות להגשת תבע.pdf ועדה מקומית לתכנון ובניה
pdf טופס קצר.pdf רווחה
pdf טופס ארוך.pdf רווחה
pdf האישורים להנחת מבחן הכנסה 2017.pdf גבייה
pdf צו מיסים 2017.pdf גבייה