ראלי פסח
תאריך: 2016-04-26
שעה: בין השעות 14:00-16:00
מקום: בבית הכנסת המרכזי
פרטים נוספים:

ילדי כפר חב"ד מוזמנים לכינוס הקהל.