כינוס תורה מרכזי
תאריך: 2016-04-24
שעה: 19:45 תחילת ערבית, 20:00 תחילת הכינוס.
מקום: בבית אגודת חסידי חב"ד 770
פרטים נוספים:

לאנ"ש והתמימים.