סיום הגשת מועמדות לקב"ט ולמנהלת מחלקת ספורט
תאריך: 2015-07-30
שעה:
מקום:
פרטים נוספים: