לילד יש פוטנציאל
תאריך: 2015-07-09
שעה: 20:30
מקום: היכל שמואל מושב חמד
פרטים נוספים: