שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 06/2018 - הצעות לביצוע עבודות איסוף ופינוי של פסולת אורגנית ביתית, פסולת יבשה, גזם וגושית, טיאוט וניקיון רחובות בתחומי המועצה כללי חיצוני 21/03/2018 10/04/2018
מכרז פומבי 7/2018- מתן שירותי קליטה, טיפול ומיון של פסולת משטח השיפוט של המועצה כללי חיצוני 21/03/2018 10/04/2018
מכרז 4/2018- אספקת תוכנת אכיפה מנהלית ועובד כללי חיצוני 12/03/2018 29/03/2018
התקשרות עם החברה למשק וכלכלה כללי חיצוני 24/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים