שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי 27\2018- הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים במועצה האזורית שדות דן כללי פומבי 17/07/2018 06/08/2018
פרוטוקול ועדת השלושה- החלטה על התקשרות לשירות ניהול/ פיקוח עם משכ"ל כללי חיצוני 31/05/2018
התקשרות עם החברה למשק וכלכלה כללי חיצוני 24/01/2018
טפסי הגשת מועמדות למכרזי כח אדם כללי פומבי

עבור לארכיון המכרזים