הקייטנות יתקיימו במתכונת הבאה:

 ישובים (פרט לכפר חב"ד):

  • ביה"ס תורת משה – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס בעלות 300 ₪  לחניך
  • ביה"ס ניר צבי – ביה"ס של החופש הגדול - לכתות א'-ג' במבנה ביה"ס בעלות 300 ₪ לחניך
  • קייטנה על גלגלים – לכיתות ד' – י' - בישובי המועצה בעלות 990₪ לחניך          
  • קייטנה על גלגלים VIP – לכתות ז'-י' בישובי המועצה בעלות 600 ₪ לחניך

כפר חב"ד

  • ביה"ס בית רבקה  – ביה"ס של החופש הגדול - כיתות א'-ג' במבנה ביה"ס צעירות -  בעלות 300 ₪  לחניך
  • ביה"ס בית רבקה  – קייטנה לכתות ד'-ו'  - במבנה ביה"ס בוגרות -  בעלות 500 ₪  לחניך
  • ביה"ס בית רבקה – קייטנה על גלגלים VIP- במבנה ביה"ס בוגרות בעלות 600 ₪  לחניך

קייטנת גני ילדים

  • קייטנות גני ילדים בישובי המועצה – (במבני הגנים במהלך השנה) -  בעלות 500 ₪ לחניך
  • קייטנת גני הילדים בכפר חב"ד – (במבני הגנים במהלך השנה)  - בעלות 300 ₪ לחניך


הרשמה:

להרשמה לחצו על הלינק הבא https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/kaytanot/rishum?rshut=53

ההרשמה תתקיים בין התאריכים יום ראשון כ"ח 24/5/2017  ועד ליום ראשון י"ז 11/6/2017

לאחר סיום הרישום תהיה בתוספת של 100 ש"ח

לידיעתכם: ללא מילוי הטפסים הנלווים לא תאושר בקשתכם לרישום

 

לשאלות ובירורים ניתן לפנות לרונית עמאר- מנהלת מחלקת התרבות בטלפון - 647 073-2230636