עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

ארכיון מכרזים


# מכרז סוג תאריך תפוגה
1 מכרז פומבי 12/2017- מכירת אוטובוס צהוב חיצוני 2017-04-25
2 מכרז פומבי 2017\9- הרחבת מועדון נוער בכפר חב"ד חיצוני 2017-04-11
3 מכרז פומבי 5/2017- ממונה על שירותי חירום וביטחון חיצוני 2017-02-27
4 מכרז פומבי 6/2017 מנהל/ת יחידת ניהול ההון האנושי במועצה אזורית עמק לוד חיצוני 2017-02-27
5 מכרז פומבי מס' בניית3/2017- בניית קיר אקוסטי מושב ניר צבי חיצוני 2017-02-17
6 מכרז חיצוני- רכז\ת רכש חיצוני 2016-12-19
7 מכרז חיצוני- מזכיר\ה למהנדסת המועצה חיצוני 2016-12-19
8 מכרז חיצוני- קב"ס\ית חרדי\ת באגף החינוך חיצוני 2016-12-19
9 מכרז חיצוני- פקח\ית לוועדה לתכנון ובנייה חיצוני 2016-12-19
10 מכרז פומבי - 30/2016 - מכרז לרכישת והתקנת פנסים מבוססי טכנולוגיית LED חיצוני 2016-11-21
11 מכרז פומבי מס' 27/2016 ביצוע עבודות פיתוח ברחבי המועצה האזורית (מסגרת ל 3- פרויקטים) חיצוני 2016-10-26
12 מכרז פומבי מס' 22/2016 ביצוע עבודות להקמת מגרש טניס במושב יגל חיצוני 2016-09-20
13 מכרז פומבי מס' 22/2016 ביצוע עבודות להקמת מגרש טניס במושב יגל חיצוני 2016-08-28
14 מכרז 17/2016 ביצוע עבודות סלילה ושיקום כביש בכפר חב"ד חיצוני 2016-08-22
15 מכרז פומבי מס' 2016 / 13 הזמנה להציע הצעות להפעלת צהרונים במועצה האזורית עמק לוד חיצוני 2016-08-03
16 מכרז פומבי מס 11/2016- בניית 4 כיתות גן חינוך מיוחד בכפר חב"ד חיצוני 2016-07-26
17 מכרז פומבי מס' 12/2016 ביצוע עבודות תחזוקת מערכות חשמל וביצוע עבודות חשמל בהיקפים קטנים ברחבי חיצוני 2016-07-24
18 מרכז לאיש אחזקת מכוני ביוב חיצוני 2016-07-12
19 מכרז מדריך/ת נוער במושב חמד חיצוני 2016-07-12
20 מכרז מזכירת מחלקת הרווחה חיצוני 2016-07-12
21 מכרז רכז נוער במושב יגל חיצוני 2016-07-12
22 מכרז לעובדת סוציאלית חיצוני 2016-12-01
23 מכרז לפסיכולוגית חיצוני 2015-06-01
24 מכרז לפסיכולוגית חיצוני 2016-06-01
25 מכרז להקמת 3 כיתות גן במושב אחיעזר חיצוני 2016-06-11
26 מכרז למתן שירותי הדברת מזיקים וריסוס מזיקים חיצוני 2016-06-07
27 מכרז לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי אחזקה שוטפת של מתקני משחקים חיצוני 2016-06-07
28 מסמך ג'-תכניות למכרז הקמת שלבים ג'- ד' ביה"ס " תורת משה" (חלק א') חיצוני 2016-05-09
29 מסמך ג'-תכניות למכרז הקמת שלבים ג'- ד' ביה"ס " תורת משה" (חלק ב') חיצוני 2016-05-09
30 מכרז להקמת שלב ג'-ד' ביה"ס "תורת משה" במושב חמד חיצוני 2016-05-09
31 מכרז לביצוע עבודות סלילה במושב זיתן חיצוני 2016-01-11
32 מכרז למנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 2015-12-14
33 מכרז לקב"ט מועצה חיצוני 2015-12-14
34 אספקת שרותי חשבות שכר, הנהלת חשבונות וליווי חשבונאי חיצוני 2015-11-23
35 רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות לרישוי, פיקוח, GIS, עבור הוועדה המקומית לתכנון ובנ חיצוני 2015-11-27
36 מכרז להקמת מועדון נוער במושב משמר השבעה חיצוני 2015-10-27
37 מכרז להפעלת צהרונים חיצוני 2015-09-10
38 מכרז לסלילת מדרכה במושב ניר צבי חיצוני 2015-08-28
39 מכרז למנהל/ת מחלקת ספורט חיצוני 2015-08-28
40 מכרז לקב"ט מועצה חיצוני 2015-08-28
41 שדרוג תחנות שאיבה וקווי סניקה ביישובים אחיעזר וזיתן חיצוני 2015-07-31
42 מכרז שירותי ניקיון בבתי ספר ומוסדות במועצה האזורית עמק לוד חיצוני 2015-07-29
43 מכרז איסוף ופינוי גזם חיצוני 2015-07-07
44 שיפוץ בית הספר ניר צבי חיצוני 2015-07-06
45 מכרז למהנדס/ת מועצה וועדה לתכנון ובנייה. חיצוני 2015-05-14
46 מכרז למפקח/ת תכנון בנייה חיצוני 2015-05-14
47 עובד/ת זכאות- אגף השירותים החברתיים (רווחה) חיצוני 2015-05-14
48 מכרז לרכז/ת למועדון קשישים חיצוני 2015-05-14
49 מכרז לבניית גן ילדים במושב גנות חיצוני 2015-06-01
50 אחראי אכיפה חיצוני 2015-01-15
51 מכרז למנהל מחלקת גבייה חיצוני 2015-01-30
52 מכרז לפקיד גבייה חיצוני 2015-01-30
53 מכרז לפסיכולוג חינוכית חיצוני 2015-01-30
54 טפסים להגשת מועמדות למכרז חיצוני 2015-01-30
55 מכרז 40/2014 , מבקר פנים - טפסים להגשת מועמדות למכרז חיצוני 2014-12-18
56 מכרז 40/2014 , מבקר פנים - דרישות התפקיד חיצוני 2014-12-18
57 מכרז 40/2014 , מבקר פנים חיצוני 2014-12-18


מכרזים בתוקף