בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
הרב בן ציון וישצקי  מנכ"ל  

03-9606969

 
הרב יוסף הרשקוביץ מנהל חינוכי 03-9606969  

פקס: 03-9606566

 

 

 

אודות בית הספר 

 


 "חדר" אהלי-תורה נוסד בשנת תשל"ב (1972) ע"י הרה"ח המשפיע המפורסם ר' מנחם מנדל פוטרפס ע"ה, וידלח"ט המד"א הרה"ג הרה"ח ר' מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א, בהסכמתו ובברכתו של הרבי מליובאוויטש.


 
שאיפתם של המייסדים הייתה להקים עבור ילדי כפר חב"ד, המעוניינים בכך, בית חינוך על טהרת הקודש, שבו יתחנכו התלמידים עפ"י תורתו והוראותיו של הרבי מליובאוויטש, וששפתו - שפת האידיש, תהיה שגורה על פיהם.


 
בראשיתו מנה ה"חדר" חמישה ילדים שלמדו בביהכנ"ס המרכזי בכפר חב"ד, אך עד מהרה גדל מספר התלמידים וה"חדר" עבר לשכון בצריפים במרכז הכפר ובשנת תשמ"ה חנך את בניין הקבע.
 


המנהל החינוכי הראשון היה הרב יהונתן בנימין ז"ל בורגן שיצק את היסודות הרוחניים של המוסד ופיתח אותו במרץ, בכשרון ובמסירות.
 


כיום לומדים במוסד כ-260 תלמידים בלעה"ר, ב-10 כיתות שזוכים להתחנך ע"י צוות מורים חסידי, מקצועי ומסור.
 


בוגרי ה"חדר" לדורותיו מקיימים חיים חסידיים שורשיים בהתאם לגירסא דינקותא שלהם ורבים מהם משמשים כמנהיגים, רבנים ושלוחים בארץ ובעולם.