עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

הביקור הסדיר בבתי הספר

 

 

המטרה

 

מניעת נשירה מבתי הספר, טיפול מונע וטיפול בזמן אמת בתלמידים הנושרים.

 

 

אוכלוסיית היעד

 

תלמידים במסגרת חוק חינוך חובה כולל (חוק חובה תש"ט 1949), תלמידים במהלך 11 שנות לימוד - שנה בגן הילדים (מגיל 5) ועשר שנות לימודים בכיתות א'-י' ובגיל 6-15 ועד בכלל.

 

 

פעילות קצין הביקור הסדיר

 

 

  • קשר ישיר עם בתי הספר לקבלת מידע אודות התלמידים שאינם מבקרים בביקור סדיר, או שנשרו, או שקיימת סכנת נשירה לגביהם.

  • יצירת קשר עם התלמיד, משפחתו, צוות ההוראה, מנהל/ת בית הספר, פיקוח בית הספר וגורמים טיפוליים בקהילה.

  • ייעוץ, הכוונה וטיפול בהתאם לקשיים ולצרכים.

  • הכוונה למסיימי ו' ו-ח', עזרה במציאת מסגרת חינוכית הולמת במעברים (בכפוף למיפוי) לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה.

  • שילוב תלמידים בפנימיות ו/או מסגרות ההולמות את צרכיהם.