עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

משפטית

 

 
בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
עו"ד דן שווץ   יועץ משפטי  073-2230626   
הערות היועץ המשפטי נמצא במועצה בימי שני
פקס: 03-9608890 

 

אודות 

 

היועץ המשפטי מלווה את המועצה בכל הסוגיות המשפטיות הצפות ועולות, ונדרש להגיב ולהגן על אינטרס המועצה.   כמו-כן יושב היועץ המשפטי בוועדות ההנחות והערר בארנונה כחבר מן המניין.