עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

דוחות כספיים

 

לרשותכם קובצי התקציב משנים קודומות המכילים את עיקרי הדברים לפי פירוט הכנסות והוצאות.

שנת התקציב  קובץ התקציב 
2012 קובץ תקציב
2011 קובץ תקציב
2010 קובץ תקציב
2009 קובץ תקציב
2008 קובץ תקציב
2007 קובץ תקציב