עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

החלטות ישיבות ועדות משנה ורישוי

החלטות ועדת משנה 2016003


החלטות ועדת משנה 2016002


החלטת ועדת משנה 2016001


החלטת ועדת משנה 2015007


 החלטות ועדת משנה 20150006


החלטות ועדת משנה 2016005