עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

סדר יום לישיבות ועדות משנה ורישוי

  •  ​סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב 3.4.16 לצפייה לחצו כאן 

  • סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב28.2.16 לצפייה לחצו כאן 
  • סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב24.1.16. לצפייה  לחצו כאן
  • סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ב30.12.15 לצפייה לחצו כאן 
  • סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב28.11.15. לצפייה לחצו כאן