סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב 3.4.16 לצפייה לחצו כאן


סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב28.2.16 לצפייה לחצו כאן 


סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב24.1.16. לצפייה  לחצו כאן


סדר יום לישיבת ועדת המשנה שתתקיים ב30.12.15 לצפייה לחצו כאן 


סדר יום לישיבת ועדת משנה שתתקיים ב28.11.15. לצפייה לחצו כאן