עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

מידע לציבור

 

דברי הסבר להצעת צו המיסים 2017

 

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2014

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2012

דברי הסבר תקציב 2016 

צו המיסים לשנת 2016