2015

הפקדת תכנית מספר 425-0139691.

 

1. בקשה לתוספת ממ"ד בקומת הקרקע בניר צבי 351 לכיוון רח' יערה ורח' ערבה לחצו כאן 

 

2. בקשה להיתר בנייה- ניוד שטחי שירות מהחניה לבית מגורים למחסן, מושב משמר השבעה 351 לחצו כאן

 

3. בקשה למתן היתר בנייה- הקלה בקווי בניין צידיים והקלה בהעברת שטח עיקרי מקומה א' לקומת קרקע לחצו כאן

 

4. בקשה למתן היתר בניה- הקלה בתוספת שטחים, כפר חב"ד 495. לצפייה לחץ כאן

 

5. בקשה למתן היתר בנייה- הקלה בתוספת שטחים, כפר חב"ד 496. לצפייה לחצו כאן

 

6. בקשה למתן היתר בנייה- הקלה בתוספת שטחים, כפר חב"ד 500. לצפייה לחצו כאן

 

7. בקשה למתן היתר בניה- הקלה בתוספת שטחים, כפר חב"ד 432 . לצפייה לחצו כאן

 

8. בקשה למתן היתר בניה- בניית בריכת שחיה ובניית קיר איטום, משמר השבעה 222 לצפייה לחצו כאן

 

9. בקשה למתן היתר בניה- הקלה בקווי בניין צידיים, משמר השבעה 400. לצפייה לחצו כאן

 

10. בקשה למתן היתר בנייה- הקלה בקווי בניין, כפר חב"ד 480. לצפייה לחצו כאן

 

11. בקשה למתן היתר בנייה- תוספת ושינויים בבית קיים, יגל 25. לצפייה לחצו כאן 

 

12. בקשה למתן היתר בניה- הקלה בגובה גג, כפר חב"ד 544. לצפייה לחצו כאן 

 

13. בקשה למתן היתר בניה- ניוד זכויות מקומה א' לקומת קרקע, ניר צבי 310. לצפייה לחצו כאן 

 

14. בקשה למתן היתר בניה- ניוד אחוזי בניה מקומה ב' וג' לקומת קרקע, ניר צבי 305. לצפייה לחצו כאן 

 

15. בקשה למתן היתר בניה- שימוש חורג: אחסנה, אחסנה פתוחה שינויים פנימיים, צריפין-  בית אריזה, חברת מהדרין בע"מ. לצפיה לחצו כאן 

 

16. בקשה למתן היתר בניה- הקלה במסגרת 6% משטח המגרש לתוספת בית מגורים לבעל המשק. צפריה 54. לצפיה לחצו כאן 

 

17. בקשה למתן היתר בניה- הקלה במסגרת 6% משטח המגרש עבור שתי יחידות דיור. חמד 46. לצפיה לחצו כאן 

 

18. בקשה למתן היתר בניה- הקלה במסגרת 6% משטח המגרש להקמת שתי יחידות דיור. חמד 43. לצפייה לחץ כאן  

 

19. בקשה למתן היתר בניה- הקמת בריכת שחיה לשמימוש עצמי- משמר השבעה 411. לצפייה לחצו כאן 

 

20. בקשה למתן היתר בניה- הריסת בית מגורים והקמת בית מגורים חדש הכולל 2 קומות, מרתף, חניות ופרגולה- משמר השבעה 354. לצפייה לחצו כאן 

 

21. בקשה למתן היתר בניה- הקלה במסגרת 6% משטח המגרש המיועד למגורים לתוספת בנייה- משמר השבעה 12. לצפייה לחצו כאן 

 

22. בקשה למתן היתר בניה- תוספת שטחי בנייה עיקריים במסגרת 6% משטח המגרש והגבהת גובה גג בטון- כפר חב"ד 463. לצפייה לחצו כאן