עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

רפורמה בתכנון ובניה

 

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.
 
הרפורמה במערכת התכנון והבנייה אשר נכנסה לתוקף ב 1 לאוגוסט 2014,  מהווה שינוי חשוב ומשמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית.
הרפורמה נועדה בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.
 
כדי להקל ולקצר את הליכי הרישוי נקבעו פריטים הפטורים מהיתר שבנייתם אינה מהווה הפרעה למרחב הציבורי.
לכן מעתה ניתן פטור מהיתר להקמתם. במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה - תקנות אלו חלות החל מ - 1 אוגוסט 2014
 
השינויים המרכזיים בחוק הם:
 • הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות.
 • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון.
 • פטור מהיתר ו/או תכנית.
 • רישוי מקוון ומכוני בקרה.
 
מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר מ. הפנים בקישור הבא: http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx
 
מידע נוסף ניתן למצוא בלינקים הבאים: 
חוברת דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה- תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה
מסמך תיקון 101 לחוק התכנון והבניה
 
חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל -
 • חוק התכנון והבניה
 • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
 • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית.
 • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית.
קביעת מועדים לטיפול בהיתרי בנייה  ( כפוף להשלמת תנאים ע"י המבקש ) כדלהלן:
      א. לנושאים פטורים – 0 ימים.
      ב. רישוי מקוצר – מתן תשובה עד 45 יום ( וועדת רישוי ) – בהעדר החלטה – רישוי אוטומטי.
      ג. רישוי רגיל – מתן תשובה עד 90 יום ( וועדת משנה ) – בהעדר החלטה – ניתן לערור.
 
הנחיות מרחביות
 • בשל העובדה שחלק מהבנייה פטורה מהיתר, והצורך לאפשר מידע למבקשים לגבי החוק התב"ע והנחיות עירוניות ספציפיות בכל נושא, תאשר הוועדה המקומית הנחיות מרחביות, שיפורסמו באתר הוועדה המקומית ומשרד הפנים 30 יום טרם כניסת התקנות לתוקף, ויעודכנו מעת לעת לפי הצורך.
 • הנחיות אלו מחייבות כמו תב"ע ומחליפות הליך מידע תכנוני לעניין פטור מהיתר.
 • ההנחיות קובעות הוראות בנושאים מרחביים, עיצוב, חמרי גמר, חניות והנחיות נוספות החשובות לעיצוב ותכנון עירוני.